informační deska

 

 POZVÁNKA

představenstvo Jednoty, spotřebního družstva v Tachově

 se sídlem Prokopa Velikého 497, Tachov

svolává

podle § 636 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

ČLENSKOU SCHŮZI 

na pondělí 29. 6. 2020 v 9:00 hod.,
místo konání: bývalá restaurace Lidového domu v Tachově

 

Prezence: 8:00 až 8:45 prezence členů – přineste s sebou prosím členský průkaz a občanský průkaz.

PROGRAM

 1. Zahájení – schválení stanoveného programu.
 2. Ustanovení pracovního předsednictva.
 3. Schválení jednacího řádu.
 4. Volba pracovních komisí – mandátové a návrhové.
 5. Zpráva mandátové komise.
 6. Zpráva představenstva o činnosti za uplynulé období, plnění podnikatelského záměru družstva za rok 2019 a podnikatelský záměr pro další období.
 7. Zpráva kontrolní komise o činnosti za uplynulé období, včetně kontroly plnění usnesení z minulé členské schůze (červen 2019).
 8. Výsledky hospodaření za rok 2019, zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky, finanční rozpočet na rok 2020, návrh na úhradu ztráty za rok 2019.
 9. Určení auditorské společnosti pro provedení statutárního auditu za rok 2020.
 10. Diskuze.
 11. Zpráva návrhové komise, návrh na usnesení včetně jeho schválení.
 12. Závěr jednání.

 

Pozn.: v průběhu jednání mohou být doplněny krátké přestávky podle časových možností nebo aktuálních potřeb.

 

Prosím vezměte do úvahy, že jednání členské schůze může být ovlivněno platnými opatřeními

z hlediska zvýšení bezpečnosti v souvislosti s nákazou covid-19.

Jedná se zejména o potřebu dezinfekce rukou, sociálního odstupu mezi osobami, používání roušek apod.

 

S materiály, které nejsou přílohou této pozvánky, se můžete seznámit v sídle družstva, dveře č. 7, 1. patro u paní Olgy Kožuchové (referát členských vztahů) v pracovních dnech od 8:00 hod. do 10:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod.

Doporučujeme si návštěvu na ústředí družstva domluvit předem na telefonním čísle 725 732 614 nebo e-mailem na adrese okozuchova@jednota-tachov.cz.

RNDr. Libor Pěchouček v.r.

předseda představenstva družstva

 

Tradiční a oceňované privátní výrobky COOP

Privátní výrobky COOP se dělí na základní kategorie - Klasik, Coop Quality Standard a Premium, z nichž všechny jsou dodávany od prověřených výrobců a jsou prodávany pod vlastní značkou.