Historie

Existence spotřebního družstevnictví na Tachovsku ve více jak 150leté historii družstevnictví je poměrně krátká. Je to dáno podmínkami a vývojem příhraničního okresu, který do konce 2. světové války byl osídlen téměř výhradně německým obyvatelstvem a vliv západočeského družstevnictví na obchodní síť tohoto okresu byl zanedbatelný.

Po roce 1945 však spotřební družstevnictví zaznamenalo velký rozvoj i na tehdejším okrese Tachov. Bylo to zejména prostřednictvím Západočeského konzumního družstva (ZKD), které v Západočeském kraji působilo již dávno před válkou.

ZKD ihned po válce otevíralo další a další prodejny, takže začátkem padesátých let provozovalo již 2000 prodejen. Tento prudký nárůst družstevních prodejen si vyžádal i nový způsob jejich účinnějšího řízení. Proto od 1. 1. 1951 bylo pro tehdejší okresy Stříbro a Tachov založeno jedno družstvo s názvem Jednota, Lidové spotřební družstvo. Sídlo pak bylo ve Stříbře. Od 1. 1. 1953 bylo toto družstvo rozděleno na Jednotu, LSD Stříbro a Jednotu, LSD Tachov. Tento datum je tedy považován za vznik Jednoty Tachov.

Od roku 1960 působí Jednota Tachov v rámci okresu až do devadesátých let, kdy bylo odstraněno omezení provozovat činnost spotřebního družstva mimo rámec okresu.

Jednota, Lidové spotřební družstvo, měla v tomto období na okrese zvláštní postavení v tom, že realizovala na 85 % maloobchodního obratu. Z toho vyplývá plná odpovědnost za zásobování převážné většiny obyvatel okresu. V době plné odpovědnosti za zásobování obyvatel okresu, Jednota Tachov provozovala na 350 provozních jednotek (prodejen, hostinců, stánků, kiosků, pojízdných prodejen). K tomu vlastnila přes 200 objektů (údaj z roku 1983). V 80. letech měla členská základna cca 12.000 členů.

Po celou dobu existence družstva byly někdy více a někdy méně respektovány základní principy a atributy družstevnictví. Za totalitního režimu byla sice postupně potlačována identita a svobodné rozhodování členů, ale přesto i v okleštěných podmínkách družstva hospodařila samostatně a mohla v určitých směrech vyvíjet mnohé aktivity.

Přelom nastal v roce 1989, řadoví i vedoucí pracovníci se museli vyrovnat s principy tržního hospodářství. V obchodních vztazích ze začínalo téměř od začátku. Jednou z největších změn je nutno označit transformaci družstva. Provedením transformace družstvo navázalo na tradice a přihlásilo se k zásadám spotřebního družstevnictví, které vychází z mezinárodních družstevních principů. Realizace transformace přinesla členům prospěch po ekonomické stránce a zároveň ukázala sílu družstevní myšlenky. Vývoj maloobchodního obratu úzce souvisí s vývojem počtu prodejen. K největšímu snížení počtu obchodních jednotek došlo na počátku 90. let v důsledku vrácení objektů spravovaných družstvem na základě uplatnění restitučních nároků, předáním neefektivních prodejen do ekonomických nájmů.

Naproti tomu družstvo odkoupilo objekt supermarketu v Chebu a diskontní prodejny v Plzni na Jíkalce a v Tachově. V rámci investiční činnosti postavilo družstvo Supermarket ve Stříbře a v Plzni-Liticích. Bohužel ne všechny investice přinesly očekávaný efekt. Družstvo investovalo i značné částky do modernizace provozoven a jejich zařízení.

Oblast výroby je od roku 1998 soustředěná do centrální výrobny v Tachově. Výrobky jsou dodávány nejenom do vlastních prodejen, ale i řadě dalších odběratelů. V roce 2003 byla provedena kompletní rekonstrukce centrální výrobny.

Vznik tržního prostředí u nás, které se projevilo především liberalizací cen, vstupem konkurenčních prodejen, poklesem kupní síly obyvatel, nezaměstnaností, přinutil družstvo ke změně chápání obchodu a rozvoje marketingových aktivit.

Družstvo se zapojilo do centrálního nákupu pod hlavičkou COOP Centra Praha. Vstup do této centrály byl veden důvodem zajistit pro družstvo co nejlepší pozici při vyjednávání s dodavateli. V současné době prochází většina prodejen rozsáhlými rekonstrukcemi a modernizací tak, aby zvýšilo v nejvyšší míře nakupujícím jejich komfort.  Družstvo i nadále klade velký důraz na prodej čerstvého, tradičního a regionálního zboží, dále pak organizuje na podporu prodeje nejrůznější akce.

 

Tradiční a oceňované privátní výrobky COOP

Privátní výrobky COOP se dělí na základní kategorie - Klasik, Coop Quality Standard a Premium, z nichž všechny jsou dodávany od prověřených výrobců a jsou prodávany pod vlastní značkou.